Stefan Szczesny - Emphoux
Stefan Szczesny - o.T., 9/85
Stefan Szczesny - o.T., 20/12/82
Stefan Szczesny - o.T., 4/2/84
Stefan Szczesny - o.T., 3/82
Stefan Szczesny - o.T.
Stefan Szczesny - o.T.
Stefan Szczesny - o.T.
Stefan Szczesny - songe végetal 21
Stefan Szczesny - Lesender Akt
Stefan Szczesny - Sternblüten
Stefan Szczesny - Eva
Stefan Szczesny - o.T.
Stefan Szczesny - Auge - Raum - Zeit I
Stefan Szczesny - Auge - Raum - Zeit II
Stefan Szczesny - o.T.
Stefan Szczesny - o.T.